PharmaTablet – ibruktagning och utbildning

Det är lätt att börja använda PharmaTablet:

PharmaTablet-appen kan installeras antingen på er organisations egna pekplattor eller smarttelefoner, eller så kan enheterna inkluderas i vårt tjänstpaket.

PharmaTablet fungerar på Windows- och Android-enheter och behöver inte oavbruten nätförbindelse för att fungera. PharmaTablet kan integreras med andra system inom hälso- och sjukvården, så att uppgifterna kan användas t.ex. via patientdatasystemet. Det ges alltid en utbildning i samband med ibruktagningen på plats eller på distans både till skötare och farmaceuter.

För mera information, kontakta oss via blanketten nedan!

Ta kontakt

Skicka dina kontaktuppgifter och ditt meddelande till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt!