Preparatsammanfattningar

Preparatsammanfattningar

Vår textdatabas över preparatsammandrag har byggts upp på basen av feedback från personer som arbetar med kliniskt arbete i praktiken. Den innehåller information som ansetts väsentlig för skötarens arbete i ett snabbläst format. Databasen är alltid à jour, eftersom den uppdateras med två veckors mellanrum. Databasen innehåller också anvisningar för hur man tar i användning intravenösa läkemedel.

Organisationer kan också lägga till egna preparat och anvisningar i tjänsten och namnge dem som de vill.

Ta kontakt

Skicka dina kontaktuppgifter och ditt meddelande till oss så kontaktar vi dig så snart som möjligt!